Ngôn Ngữ 
 
 
Trang chủ Trung Tâm Kiến Thức News and Events Thông tư 154/2011 TT-BTC Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2011
Thông tư 154/2011 TT-BTC Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2011
Thứ tư, 28 Tháng 12 2011 10:04
Ngày 11/11/2011 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 154/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/12/2011.

Điểm đáng lưu ý tại thông tư 154 này là quy định tại Chương 3  điều 16 về hướng dẫn chi tiết  kê khai quyết toán thuế năm 2011 như sau:

  • Xác định số thuế được miễn cả năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công từ kinh doanh  của cá nhân có thu nhập tính thuế bậc 1 biểu  lũy tiến từng phận  như sau:

Số thuế được miễn = (Thu nhập tính thuế cả năm 2011 bậc 1* thuế suất theo biễu thuế lũy tiến từng phần * 5 tháng)/12 tháng

  • Hướng dẫn kê khai thuế TNCN sau khi đã trừ số thuế  được miễn vào chỉ tiêu số [32_ Số thuế phát sinh trong kỳ] của tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo thông tư 28/2011/TT-BTC.
  • Khi khai quyết toán thuế TNCN, cá nhân được miễn giảm thuế phải khai, nộp cho cơ quan  thuế theo mẫu số 25/MGT-TNCN ban hành kèm theo thông tư này cùng với hồ sơ quyết toán.
  • Trong mẫu số 25/MGT-TNCN này, người lao động và người sử dụng lao động cần lưu ý 2 mục sau:

+ Mục I: Cá nhân khi quyết toán theo mẫu 09/KK-TNCN: phản ánh rõ số thuế phải nộp [05]; số thuế được miễn, giảm [06]; số thuế còn phải nộp [08].

+ Mục III: Tổ chức trả tiền lương tiền công khai quyết toán qua mẫu 05/KK-TNCN: phản ánh rõ số thuế phải nộp [12]; số thuế được miễn, giảm [13]; số thuế còn phải nộp [14]

Về Nghị định 101/2011/NĐ-CP hướng dẫn về thuế TNDN, GTGT và TNCN, nội dung thuế TNCN của nghị định này không thay đổi so với Nghị quyết 08/2011/QH13.  Nghị định xác định việc miễn thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ ngày 1.8.2011 đến hết ngày 31.12.2011 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể như sau:

  • Cá nhân (không có người phụ thuộc) có thu nhập từ trên 4 triệu đồng đến 9 triệu đồng/tháng
  • Cá nhân có một người phụ thuộc có thu nhập từ trên 5,6 triệu đồng đến 10,6 triệu đồng/tháng
  • Cá nhân có hai người phụ thuộc có thu nhập từ trên 7,2 triệu đồng đến 12,2 triệu đồng/tháng...

 

Tổng hợp: NVM Group

Nghiên Cứu Tình Huống
  Tư vấn Nhân sự: Giải pháp tối ưu hóa cấu trúc lương. » Xem thêm...

  
 
 
Copyright © 2010 NVM Group
All rights reserved